REKONSTRUKCE HÁJOVNY

REKONSTRUKCE HÁJOVNY

Projekt   2021
Vypracovali: Ing. arch. Ivana Svatošová, Bc. Lukáš Janák
Hájovna stojí na úplné samotě obklopená lesy, sady a loukami. Prolnutí přírody s původní i novou částí budov je hlavním motivem návrhu. Hájovna bude sloužit pro rekreaci, menší akce a zpracování ovoce.

Studie:

                                         

Původní stav: